12.12.19

Tilbyr et brannsikkert alternativ i tunneler

Foamrox er eksempel på et fullgodt alternativ til isolering mot vannlekkasjer, frost og brann i tunneler.