14.06.17

Består av ca 95% gjenbrukt returglass

Vekten er ca 7% av en tilsvarende konstruksjon i betong.

VÅREVEGER NUMMER 05 2017 –– ÅRGANG 44